Zasada rozliczania się na podstawie ustawy z dnia 1.07.2016r

  • Wartości rozliczeń różnicy energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną do pobranej z sieci w stosunku:

    • 1 do 0,8 - w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW;
    • 1 do 0,7 - w przypadku energii elektrycznej wytworzonej w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW;
  • Gwarancja opustu dla wszystkich mikroinstalcji (do 50 kW) przez okres 15 lat

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.