Zgodnie z przedstawionym wcześniej projektem i ofertą wykonujemy dokładne obliczenia obrazujące nam opłacalność instalacji i czas zwrotu w przeciągu najbliższych lat użytkowania