Instalacje dobierane są indywidualnie do każdego klienta biorąc następujące dane pod uwagę , jak i przyszłą rozbudowę instalacji:

- bieżące opłaty za energię elektryczną (rachunek za ostatni rok, lub miesiąc)

- dodatkowe odbiorniki (planowane dodatkowe instalacje np oświetlenie, ogrzewanie)

- lokalizacja i dokładny układ połaci dachowej i odchylenia od południa