Indywidualny dobór elementów konstrukcyjnych zgodnie z przekazanymi danymi sposobu i miejsca montażu